Alianța pentru Turism pune turismul pe harta priorităților autorităților și anunță
transferul mandatului rotativ de președinție de la FIHR către HORA